Vragen voor enquête spotlight:

 

1. Anoniem of niet ? (naam school, docent en e-mail)
Naam school *:
Docent *:
Email *:


2. Welke Musical heeft u gespeeld?


M.b.t. De Musical
3. We zijn erg tevreden over de musical.

4. De humor was doorslaggevend bij de keuze voor deze musical.

5. Ik vind het leuk dat het verhaal van de musical niet specifiek gericht is op het afscheid van groep 8.

6. De liedjes van de musical zijn makkelijk in te studeren.

7. De (regie)aanwijzingen zijn voldoende om de scène goed in te kunnen studeren.

8. Er staan in het script voldoende aanwijzingen over (mogelijk) te gebruiken rekwisieten.

9. Ik vind de musical te lang duren.

M.b.t. de GRATIS extra leermaterialen
10. De app voor Android en iOS (Hotel te koop en De Verborgen Vallei) is handig bij het instuderen van de musical.


11. De app wordt door de leerlingen veel gebruikt om in hun eigen tijd de stof in te studeren.


12. De app is mede bepalend geweest voor het bestellen van deze musical.


13. De filmpjes van de liedjes op YouTube zijn erg handig om via het digibord de liedjes aan te leren.


14. We hebben de YouTube filmpjes in de klas gebruikt om de liedjes aan te leren.
15. We hebben de dansvideo's (De Verborgen Vallei) gebruikt in de klas.
16. De dansen van de dansvideo's zijn uiteindelijk ook in de musical verwerkt.
M.b.t. het besteltraject
17. Het bestelformulier is helder en duidelijk.

18. Het ontvangen pakket ziet er verzorgd uit.

M.b.t. de website
19. De website is overzichtelijk en ik vind snel wat ik zoek.

20. De website geeft mij een goed beeld over de inhoud van de musicals en de liedjes.

21. De website is makkelijk te vinden.

Open vragen t.b.v. algemene verbetering:
22. Wij proberen de musicals op onze eigen manier zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het onderwijs. Kunt u dingen noemen om ons product hierin te verbeteren?


23. Waar bent u tegenaan gelopen in de musical? Denk hierbij aan opzet van het script, de liedjes of andere zaken?


24. En de laatste vraag: Heeft u in het algemeen nog opmerkingen die u aan ons kwijt wilt? Dit kan over van alles gaan. Vertel het ons gerust. Graag horen wij hoe we nog meer kunnen aansluiten op de wensen van de scholen en de docenten. We horen graag welke kant we op moeten bewegen!